Jeronym.net

Git

Git je "distribuovaný systém správy verzí". Jinak řečeno, dobrý pomocník při programování.
Umožňuje výbornou spolupráci v týmu a také verzování v projektu (a tím uchování a procházení historie) při šetření objemu dat.

Pro Git od Scott Chacon

V současné době (rok 2018) dle mého názoru asi nejvhodnější materiál pro učení.
Mé výpisky z knihy (*.docx) - zatím jsem si nenašel čas je přepsat a upravit...